SeniorBio Program

SeniorBio

Programlagte datoer for sæsonen.

Mandag den 4. oktober

Mandag den 1. november

SeniorBio - Film på vej

Mandag den 6. december

SeniorBio - Film på vej

Mandag den 3. januar

SeniorBio - Film på vej

Mandag den 7. februar

SeniorBio - Film på vej

Mandag den 7. marts

SeniorBio - Film på vej

Mandag den 4. april

SeniorBio - Film på vej

Mandag den 2. maj

SeniorBio - Film på vej